XXXIII CONGRESO de ENCIGA

Congreso da
Asociación dos Ensinantes de Ciencias de Galicia

Modalidade en rede
14 e 28 de novembro de 2020


Programa (PDF; 820 KB)
Boletín das Ciencias Numero 91 (PDF; 2 MB)

SÁBADO 28 DE NOVEMBRO DO 2020, a las 11:00:

O libro MARE PLASTICUM – THE PLASTIC SEA, unha arma
contra o plástico mariño

Margarita Cimadevila e Wolfgang Trettnak
(Boletín das Ciencias Numero 91, páxinas 53 & 54)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *